Νοσηλευτική Υπηρεσία

Το σχολείο μας στελεχώνεται από 2 σχολικές νοσηλεύτριες των οποίων κύριο έργο είναι η φροντίδα της υγείας/υγιεινής των μαθητών/τριών μας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Ειδικότεροι στόχοι της υπηρεσίας είναι:

  • Η εκπαίδευση/άσκηση στη φροντίδα της ατομικής υγιεινής (π.χ. χέρια σώμα κ.α.).
  • Η παρακολούθηση/στήριξη της εγκεκριμένης φαρμακοθεραπείας των μαθητών/μαθητριών.
  • Η οργάνωση/ενημέρωση αρχείου ατομικών φύλλων υγείας των μαθητών/μαθητριών (με στοιχεία όπως βάρος, ύψος αρτηριακή πίεση κ.α.).
  • Η καλλιέργεια της σωματογνωσίας.
  • Η συμβουλευτική στήριξη σε θέματα υγιεινής, διατροφής και ασφάλειας.