Λογοθεραπεία

Η λογοπεδική ή λογοθεραπεία, είναι η επιστήμη της παθολογίας της επικοινωνίας και ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και έρευνα των διαταραχών επικοινωνίας, δηλαδή των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.

Το ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω στελεχώνεται από 2 Λογοθεραπεύτριες, στις αρμοδιότητες των οποίων είναι:

 • Η αξιολόγηση/διάγνωση των δυσκολιών επικοινωνίας νεο-εισερχόμενων αλλά και ήδη φοιτούντων μαθητών/τριών.
 • Η εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων βάσει των αναγκών του κάθε μαθητή.
 • Ο συντονισμός ομάδων επικοινωνίας με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικής χρήσης του λόγου.
 • Η εφαρμογή εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας (π.χ. PECS).
 • Η συμμετοχή στην διεπιστημονική ομάδα.
 • Η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη των γονέων σε θέματα που αφορούν τις επικοινωνιακές ανάγκες του μαθητή.
 • Η στενή συνεργασία με τον εκπαιδευτικό για την αντιμετώπιση των δυσκολιών επικοινωνίας σε επίπεδο τάξης.

Η ευρεία σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου μας αποτελεί για μας επιστημονική πρόκληση λόγω των ποικίλλων διαταραχών επικοινωνίας που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ενδεικτικά, τα θεραπευτικά προγράμματα λογοθεραπείας απευθύνονται σε μαθητές με :

 • Δυσκολίες στο γραπτό λόγο.
 • Δυσκολίες στην άρθρωση.
 • Δυσκολίες στην ευρύτερη επικοινωνία λόγω νοητικής υστέρησης ή αναπτυξιακών διαταραχών κ.α.
 • Δυσκολία στην ροή της ομιλίας.