Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ως τύπος σχολείου, αποτελεί μετεξέλιξη των ειδικών επαγγελματικών σχολών που λειτουργούσαν μέχρι περίπου και το τέλος της δεκαετίας του ’90. Προς διευκόλυνση του/ης αναγνώστη/τριας αναφέρονται βασικά στοιχεία του προφίλ των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

 • Λειτουργούν 85 δομές σε όλη την Ελλάδα
 • Ανήκουν στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Απευθύνονται σε μαθητές/τριες με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες (νοητική στέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κ.α) που έχουν ολοκληρώσει την Α/θμια εκπαίδευση (γενική ή ειδική) και έχουν αξιολογηθεί από το αρμόδιο ΚΕΔΔΥ και στο πλαίσιο αυτό τους έχει προταθεί να φοιτήσουν σε ένα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
 • Η φοίτηση διαρκεί από 5-8 έτη (ωρολόγιο πρόγραμμα: 30 ώρες/εβδ, 57523/Γ6, ΦΕΚ765, 19-06-02 τ. Β΄)
 • Παρέχουν ευκαιρίες για καλλιέργεια: α. γενικών- ακαδημαϊκών δεξιοτήτων β. κοινωνικών δεξιοτήτων/ ανεξάρτητης διαβίωσης γ. προεπαγγελματικών/ επαγγελματικών δεξιοτήτων. ‘Αρα εκτός από γενικά μαθήματα (με κυρίαρχα τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τη γυμναστική, τη μουσική κ.α) οι μαθητές/τριες παρακολουθούν και μαθήματα εργαστηριακά (ενδεικτικά: Κηπουρικής, Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής, Χειροτεχνίας, Υδραυλικής, Αγγειοπλαστικής κ.α, ανάλογα με τις ειδικότητες που έχουν εγκριθεί και λειτουργούν σε κάθε ΕΕΕΕΚ)
 • Απασχολούν προσωπικό:
  • Ειδικό εκπαιδευτικό
  • Βοηθητικό
  • Εκπαιδευτικό (με μη οργανικές θέσεις)
 • Χορηγούν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.6 του ν. 2009/92). Ο απολυτήριος τίτλος του ΕΕΕΕΚ έχει εργασιακή ισοτιμία με αυτόν του Γυμνασίου όχι όμως εκπαιδευτική. Αυτό σημαίνει πως ο/η απόφοιτος/η ενός ΕΕΕΕΚ δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του/της στο πλαίσιο του ισχύοντος επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.

 

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι το ΕΕΕΕΚ καλείται να ανταποκριθεί σε εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών/τριών που διαθέτουν ποικίλα ψυχοκοινωνικομαθησιακά προφίλ και οι οποίοι/ες δεν έχουν τη δυνατότητα/ επιλογή να παρακολουθήσουν άλλου τύπου δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ως δομή καλείται καταρχήν να: α. καλλιεργήσει προεπαγγελματικές/ επαγγελματικές δεξιότητες παράλληλα με την καλλιέργεια της κατά το δυνατόν αυτονομίας και ικανότητας αυτοδιαχείρισης στους μαθητές/τριες και β. να προετοιμάσει τους/τις μαθητές/τριές του για τη μετάβασή τους είτε στην αγορά εργασίας είτε στο σύστημα τυπικής ή μη τυπικής κατάρτισης καθώς και να τους/τις διασυνδέσει με φορείς και υπηρεσίες της ευρύτερης κοινότητας οι οποίοι/ες με βάση την ελληνική πραγματικότητα, ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικοπρονοιακής στήριξης.

΄Αρα το θέμα της μετάβασης (με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση) και της ενεργούς ένταξης αναδεικνύεται κεντρικό για τον μαθητή/τρια, το σχολείο, την οικογένεια, τον/την επαγγελματία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, ο περιορισμένος αριθμός επιλογών σε συνδυασμό με τη γενικότερη έλλειψη θεσμικού πλαισίου προκειμένου τα ΕΕΕΕΚ να έχουν ουσιαστικότερη σύνδεση με τις ανάγκες και την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας οδηγεί συχνά τους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους σε φοβερή ανασφάλεια για το τι ακολουθεί με την ολοκλήρωση των ετών φοίτησης.

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ως τύπος σχολείου, αποτελεί μετεξέλιξη των ειδικών επαγγελματικών σχολών που λειτουργούσαν μέχρι περίπου και το τέλος της δεκαετίας του ’90. Προς διευκόλυνση του/ης αναγνώστη/τριας αναφέρονται βασικά στοιχεία του προφίλ των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

 • Λειτουργούν 85 δομές σε όλη την Ελλάδα
 • Ανήκουν στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Απευθύνονται σε μαθητές/τριες με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες (νοητική στέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κ.α) που έχουν ολοκληρώσει την Α/θμια εκπαίδευση (γενική ή ειδική) και έχουν αξιολογηθεί από το αρμόδιο ΚΕΔΔΥ και στο πλαίσιο αυτό τους έχει προταθεί να φοιτήσουν σε ένα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
 • Η φοίτηση διαρκεί από 5-8 έτη (ωρολόγιο πρόγραμμα: 30 ώρες/εβδ, 57523/Γ6, ΦΕΚ765, 19-06-02 τ. Β΄)
 • Παρέχουν ευκαιρίες για καλλιέργεια: α. γενικών- ακαδημαϊκών δεξιοτήτων β. κοινωνικών δεξιοτήτων/ ανεξάρτητης διαβίωσης γ. προεπαγγελματικών/ επαγγελματικών δεξιοτήτων. ‘Αρα εκτός από γενικά μαθήματα (με κυρίαρχα τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τη γυμναστική, τη μουσική κ.α) οι μαθητές/τριες παρακολουθούν και μαθήματα εργαστηριακά (ενδεικτικά: Κηπουρικής, Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής, Χειροτεχνίας, Υδραυλικής, Αγγειοπλαστικής κ.α, ανάλογα με τις ειδικότητες που έχουν εγκριθεί και λειτουργούν σε κάθε ΕΕΕΕΚ)
 • Απασχολούν προσωπικό:
  • Ειδικό εκπαιδευτικό
  • Βοηθητικό
  • Εκπαιδευτικό (με μη οργανικές θέσεις)
 • Χορηγούν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.6 του ν. 2009/92). Ο απολυτήριος τίτλος του ΕΕΕΕΚ έχει εργασιακή ισοτιμία με αυτόν του Γυμνασίου όχι όμως εκπαιδευτική. Αυτό σημαίνει πως ο/η απόφοιτος/η ενός ΕΕΕΕΚ δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του/της στο πλαίσιο του ισχύοντος επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.

 

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι το ΕΕΕΕΚ καλείται να ανταποκριθεί σε εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών/τριών που διαθέτουν ποικίλα ψυχοκοινωνικομαθησιακά προφίλ και οι οποίοι/ες δεν έχουν τη δυνατότητα/ επιλογή να παρακολουθήσουν άλλου τύπου δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ως δομή καλείται καταρχήν να: α. καλλιεργήσει προεπαγγελματικές/ επαγγελματικές δεξιότητες παράλληλα με την καλλιέργεια της κατά το δυνατόν αυτονομίας και ικανότητας αυτοδιαχείρισης στους μαθητές/τριες και β. να προετοιμάσει τους/τις μαθητές/τριές του για τη μετάβασή τους είτε στην αγορά εργασίας είτε στο σύστημα τυπικής ή μη τυπικής κατάρτισης καθώς και να τους/τις διασυνδέσει με φορείς και υπηρεσίες της ευρύτερης κοινότητας οι οποίοι/ες με βάση την ελληνική πραγματικότητα, ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικοπρονοιακής στήριξης.

΄Αρα το θέμα της μετάβασης (με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση) και της ενεργούς ένταξης αναδεικνύεται κεντρικό για τον μαθητή/τρια, το σχολείο, την οικογένεια, τον/την επαγγελματία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, ο περιορισμένος αριθμός επιλογών σε συνδυασμό με τη γενικότερη έλλειψη θεσμικού πλαισίου προκειμένου τα ΕΕΕΕΚ να έχουν ουσιαστικότερη σύνδεση με τις ανάγκες και την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας οδηγεί συχνά τους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους σε φοβερή ανασφάλεια για το τι ακολουθεί με την ολοκλήρωση των ετών φοίτησης.