Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Γενική Εκπαίδευση

Οι μαθητές μας συνεχίζουν τη μαθησιακή τους πορεία, διδασκόμενοι τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Κοινωνικής, Πολιτικής και Επαγγελματικής Αγωγής καθώς και της Πληροφορικής. Σε πολλούς από τους μαθητές γίνεται εξατομικευμένη διδασκαλία για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων. Στόχοι της εκπαίδευσης εκτός του γνωστικού μαθησιακού τομέα είναι:

  • Η βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών.

  • Η κοινωνικοποίηση τους.

  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και υπευθυνοτήτων.

  • Η τόνωση του αυτοσυναισθήματος.

  • Η ομαλή ενσωμάτωση στο κοινωνικό γίγνεσθαι.